Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

January 29 2015

największy problem zanika

a muzyka to szepty wiatru w uszach

a może to gra moja dusza

nawilża umysł

w którym panuje susza  ♡
— Paluch/Chris Carson . mam skrzydła ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

January 23 2015

I chyba pada, i chyba jest rano
I myślę że chyba nic się nie stało
— dzień i noc . pezet
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
tak wiele chcę powiedzieć, ale czuję się jak frustrat
strach przed Twoją reakcją knebluje mi usta
— miuosh x TMK aka piekielny x edzio . byłaś moim ideałem
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

January 21 2015

Stoję przed nim naga i pozbawiona wstydu i wiem, że jest tak dlatego, iż on mnie kocha. Nie muszę się już chować. On nic nie mówi, jedynie patrzy. Widzę jego pożądanie, wręcz uwielbienie, i coś jeszcze, siłę jego pragnienia – siłę jego miłości do mnie.
— Ciemniejsza strona Greya
Reposted fromresort resort

January 20 2015

Ranisz mnie, ale przyjmuję to ze spokojem, bo moja miłość nie zna granic i nie odejdę, nie zostawię Cię. Nie ma dla mnie innych racji, zdrowego rozsądku, materii, pośpiechu, wymówek. Czasami tylko obawiam się, że nie zdążysz, by przy mnie być, kiedy trzeba będzie się pożegnać, uśmiechnąć, zabrać w daleką podróż ciepło Twojej dłoni.

— Pamiętnik narkomanki
Reposted fromresort resort

January 19 2015

Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.

— Marek Hłasko
Reposted fromjust-breathe just-breathe

December 30 2014

3972 8415 500
Maria Aniśkowicz-Baumgartner
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
6426 24bf
B.Pawlikowska
Reposted fromresort resort

December 29 2014

zmieniła się bardziej niż myślałem, że można
za rok mnie też już nie poznasz - wybacz.
— bawełna . miuosh  ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

December 22 2014

2805 b2fb
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

December 17 2014

Trzeźwość bywa obrzydliwa. Życie złudzeniami jeszcze gorsze.
— Barbara Rosiek
Reposted fromresort resort

December 14 2014

1437 89dd 500
tattoo
Reposted fromresort resort

December 12 2014

1334 18c8 500
you can never die
Reposted fromnataa nataa

December 07 2014

James Baldwin, The Price of the Ticket
Reposted fromtove tove viabookart bookart

November 29 2014

1093 20e7 500
Reposted fromohshit ohshit

November 26 2014

6106 bb3b 500
Reposted fromohshit ohshit

November 17 2014

Wszystko już było, oprócz nas.
— Żulczyk.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaresort resort
Mam siłę tylko jeszcze
bardziej się zakochiwać - całe otoczenie spycha mnie w tym kierunku.
— Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromresort resort

November 03 2014

Chociaż raz
warto umrzeć z miłości.
Chociaż raz.
A to choćby po to,
żeby się później chwalić znajomym,
że to bywa.
Że to jest.
...Umrzeć.
Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady
obok innych nieboszczków listów
i nieboszczek pamiątek
i cierpieć...
Cierpieć tak bosko
i z takim patosem,
jakby się było Toscą
lub Witosem.
...I nie mieć już żadnych spraw
i do nikogo złości.
I tylko błagać Boga, by choć raz,
choć jeszcze jeden raz
umrzeć z miłości.
— Agnieszka Osiecka, Umrzeć z miłości
Reposted fromjust-breathe just-breathe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl