• somethingmore
 • just-breathe
 • makemesmilejo
 • zmijka89
 • SmerfMaruda
 • nadelle
 • niskowo
 • vesania
 • malgonia
 • niekoniecznieomnie
 • martinif16
 • misiaczek95
 • resort
 • 100suns
 • summerkiss
 • ohshit
 • ahora
 • iampotato
 • Americanlover
 • zacytujmiprosze
 • nataa
 • dezorientacja
 • viszys
 • zabkakochaksiecia
 • myselfwonderland
 • Iriss
 • anttonine
 • tove
 • jointskurwysyn
 • inanutshell
 • chwilepozniej
 • opheliac
 • dombrowska
 • sambaanka
 • morning-rose
 • stockholmsyndrome
 • peper
 • Paso
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Narzekanie na kurwę jesień czas start. Weź się przyzwyczaj, że to nie pierwsza, którą przeżywasz i (może) nie ostatnia, więc o chuj chodzi z wszędobylskim marudzeniem??? Co roku to samo, ale w sumie co mnie to, nara. 
Reposted byforgettoregret forgettoregret
3834 b57a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaawaken awaken
2242 454b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viaLaColie LaColie
Reposted frombluuu bluuu viasillene sillene
Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname via12101992 12101992
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viahesiamela hesiamela
5560 bd30
Reposted fromdivi divi viaroyalityxx royalityxx
6273 1a00 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viakobiety kobiety
5527 49ce 500

Isabel Scholten by Xavi Gordo

Reposted fromcensoredanon censoredanon viakobiety kobiety
Reposted fromworst-case worst-case viahormeza hormeza
2493 6949 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
Reposted frombluuu bluuu viapodprzykrywka podprzykrywka
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
6488 8404 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl