• somethingmore
 • just-breathe
 • makemesmilejo
 • zmijka89
 • SmerfMaruda
 • nadelle
 • niskowo
 • vesania
 • malgonia
 • niekoniecznieomnie
 • martinif16
 • misiaczek95
 • resort
 • 100suns
 • summerkiss
 • ohshit
 • ahora
 • iampotato
 • Americanlover
 • zacytujmiprosze
 • nataa
 • dezorientacja
 • viszys
 • zabkakochaksiecia
 • myselfwonderland
 • Iriss
 • anttonine
 • tove
 • jointskurwysyn
 • inanutshell
 • chwilepozniej
 • opheliac
 • dombrowska
 • sambaanka
 • morning-rose
 • stockholmsyndrome
 • peper
 • Paso
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

podziwiam ludzi, którzy mnie nie cierpią a codziennie wchodzą na moją zupę żeby zobaczyć czy czegoś nie dodałam/napisałam od siebie. a potem mają w głowie wewnętrzną dramę domysłów - "co się u mnie dzieje?" i sieją ferment. 
buzi, tylko uważaj żeby niczego nie "zrepostować", bo się zorientuję, że tu zaglądasz i się interesujesz!!!
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasohard sohard
2805 d458 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaundonee undonee
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viasohard sohard
2730 ceb7 500
Reposted fromtfu tfu viaundonee undonee
1871 3dcd
2267 2264 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaslova slova
2360 f76b 500
Reposted fromtfu tfu vialarwyastralne larwyastralne
0115 8d41 500
Reposted frommangoe mangoe viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
0536 2202 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakobietaSukcesu kobietaSukcesu


all the fox I give
Reposted fromthepunnery thepunnery viaPsaiko Psaiko
7689 64a4
Reposted frompunisher punisher viaPsaiko Psaiko
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viatgs tgs
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted fromgruetze gruetze viaPsaiko Psaiko
Reposted frommayamar mayamar viasohard sohard
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień Twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela viasohard sohard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl