• somethingmore
 • just-breathe
 • makemesmilejo
 • zmijka89
 • SmerfMaruda
 • nadelle
 • niskowo
 • vesania
 • malgonia
 • niekoniecznieomnie
 • martinif16
 • misiaczek95
 • resort
 • 100suns
 • summerkiss
 • ohshit
 • ahora
 • iampotato
 • Americanlover
 • zacytujmiprosze
 • nataa
 • dezorientacja
 • viszys
 • zabkakochaksiecia
 • myselfwonderland
 • Iriss
 • anttonine
 • tove
 • jointskurwysyn
 • inanutshell
 • chwilepozniej
 • opheliac
 • dombrowska
 • sambaanka
 • morning-rose
 • stockholmsyndrome
 • peper
 • Paso
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

Bo walczyłem całe swoje pierdolone życie I będę grzeszył do jebanego końca Nie rozumiesz, że straciłem czas i nie mogę stracić więcej Omiń mnie z tymi jebanymi 50 milionami problemów Każdego dnia budzę się i próbuję je rozwiązać Marząc o przyszłości z pierdolonymi opcjami Nie wiem dokąd zmierzam, ale wiem gdzie byłem
Reposted bymmkmpl mmkmpl
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viaahora ahora
2808 9bee
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
4145 be33 500
Reposted frommoai moai viabesomeoneelse besomeoneelse
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viabesomeoneelse besomeoneelse
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeeth beeth
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viathebelljar thebelljar
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
Klasa objawia się na zewnątrz, ale tak naprawdę mieści się w głowie. Jej ważnym składnikiem jest refleksja. Jeśli potrafimy się zdobyć na refleksję, wówczas będziemy mniej skłonne powiedzieć coś niestosownego, co nie będzie w naszym interesie.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna via12czerwca 12czerwca
6009 8f02 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
6858 a3ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
2466 04da
5252 380e
Reposted fromressacramiser ressacramiser via12czerwca 12czerwca
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viarudaizia rudaizia
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viaFulfillyourdreams Fulfillyourdreams
8887 ac5e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
4547 1884 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
6786 0868
Reposted fromels els viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl