• somethingmore
 • just-breathe
 • makemesmilejo
 • zmijka89
 • SmerfMaruda
 • nadelle
 • niskowo
 • vesania
 • malgonia
 • niekoniecznieomnie
 • martinif16
 • misiaczek95
 • resort
 • 100suns
 • summerkiss
 • ohshit
 • ahora
 • iampotato
 • Americanlover
 • zacytujmiprosze
 • nataa
 • dezorientacja
 • viszys
 • zabkakochaksiecia
 • myselfwonderland
 • Iriss
 • anttonine
 • tove
 • jointskurwysyn
 • inanutshell
 • chwilepozniej
 • opheliac
 • dombrowska
 • sambaanka
 • morning-rose
 • stockholmsyndrome
 • peper
 • Paso
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

6900 ccf3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz

February 20 2019

6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viathebelljar thebelljar
Sekret szczęścia nie polegał na unieruchamianiu każdej chwilowej przyjemności i trzymaniu się jej, ale upewnieniu się, że w życiu będzie wiele przyszłych chwil, na które warto czekać.
— Sanderson, Dawca przysięgi
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viatwice twice

February 19 2019


Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
3346 936e
1458 0640 500
Knaresborough, North Yorkshire, England by Alice Hutchinson
Reposted fromerial erial viajestpieknie jestpieknie

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialaluna laluna
0265 12ec
Reposted fromnazarena nazarena viablackheartgirl blackheartgirl
6691 1afe 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaLuukka Luukka
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka vialilacwine lilacwine
5772 e997
Reposted from4777727772 4777727772 viajkane jkane
9225 9e57 500
0453 63fe
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
0806 259f
5852 ea96
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl