• somethingmore
 • just-breathe
 • makemesmilejo
 • zmijka89
 • SmerfMaruda
 • nadelle
 • niskowo
 • vesania
 • malgonia
 • niekoniecznieomnie
 • martinif16
 • misiaczek95
 • resort
 • 100suns
 • summerkiss
 • ohshit
 • ahora
 • iampotato
 • Americanlover
 • zacytujmiprosze
 • nataa
 • dezorientacja
 • viszys
 • zabkakochaksiecia
 • myselfwonderland
 • Iriss
 • anttonine
 • tove
 • brzask
 • inanutshell
 • chwilepozniej
 • opheliac
 • dombrowska
 • sambaanka
 • morning-rose
 • stockholmsyndrome
 • peper
 • Paso
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

3093 48c6 500
Reposted fromsarazation sarazation viabesomeoneelse besomeoneelse
3178 c8fb 500
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
3075 cf3a 500
8915 82f6
Reposted fromretaliate retaliate viaczekoladowysen czekoladowysen
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viaDagarhen Dagarhen
3249 a120 500
Reposted fromsarazation sarazation
3250 5549 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
6415 47a5 500

Mathilda Cabanis

Reposted fromoolong oolong viaimaybebad imaybebad
3073 53cd
0947 71c9
Reposted fromgingillo gingillo viafeedingthesoul feedingthesoul
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
2055 1bab
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
2456 bc23
2459 fd9d
2466 dd5a
2472 9446 500
2487 1ece 500
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaSenyia Senyia
2485 0922
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl