• somethingmore
 • just-breathe
 • makemesmilejo
 • zmijka89
 • SmerfMaruda
 • nadelle
 • niskowo
 • vesania
 • malgonia
 • niekoniecznieomnie
 • martinif16
 • misiaczek95
 • resort
 • 100suns
 • summerkiss
 • ohshit
 • ahora
 • iampotato
 • Americanlover
 • zacytujmiprosze
 • nataa
 • dezorientacja
 • viszys
 • zabkakochaksiecia
 • myselfwonderland
 • Iriss
 • anttonine
 • tove
 • jointskurwysyn
 • inanutshell
 • chwilepozniej
 • opheliac
 • dombrowska
 • sambaanka
 • morning-rose
 • stockholmsyndrome
 • peper
 • Paso
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

9018 2fa5
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
8728 7ed5 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaaleksandrowe aleksandrowe
2220 fedf 500
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viakoskoss koskoss
5258 7cc3 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viamrrru mrrru
2182 ef4a
Jeden, głupi, przypadkowy wieczór. Jeden głupi, przypadkowy wieczór i się rozsypujesz. Orientujesz się, że to nie jest teraźniejszość, która niosłaby przyszłość, którą chcesz. Ale już nic nie jest takie, jakie było. I to co chciałaś dawno się skończyło. Zostaniesz w tym co właściwe. To nie jest złe. Kiedyś zostanie tęsknota, ale się odnajdziesz. Będzie dobrze. Będzie spoko.
Reposted fromredsth redsth viapsycha psycha
3724 5d3a

C11H15NO2
Myślę o Tobie znowu nie mogąc spać, pisząc wersy nocą jakby miało to coś dać, jakbyś dziwną mocą myślała o tym, co ja, wtedy co ja chwyciła za telefon, daj znać, lecz nasze charaktery na to nie pozwolą nam. Nawet nie wiesz ile takich rzeczy łączy nas, lecz ja wolę być sam. Ja serio wolę być sam, jestem jebanym egoistą i będę na zawsze życzył Ci byś miała to wszystko, czego nie mogłem Ci dać. Myślę o Tobie znowu nie mogąc spać i o Twoich słowach, że z charakterem jaki mam, że ja, że ja zostanę sam. Do końca zostanę sam. Sama ze sobą jesteś tuż obok, nie mogę spać. 
Karwel - Obok
3662 7c67 500
Reposted bysheismysinjstrblabstractionn
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatwice twice
2545 f9f4 500
Reposted fromtfu tfu viadusielecc dusielecc
4297 ab75
Reposted fromkarahippie karahippie viaNieznosny Nieznosny
0415 a1e3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoai moai
Wczoraj za oknem spadł pierwszy śnieg, przykrył okolicę sporą warstwą bieli, a ja dziś odczuwam że jest mi samotniej przez ten śnieg. Jakiś trybik w głowie nieruchomy od przedwiośnia, zaczął się kręcić i przypominać obrazki ze wszystkim zim mojego życia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3745 afd5
Reposted fromdivi divi viaSmerfMaruda SmerfMaruda
2171 b45c 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viaSmerfMaruda SmerfMaruda
2102 cfb8 500
Reposted fromtfu tfu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
szkoda, że nie ma cię u mnie w łóżku.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl